Areco VP18 Vägg

Areco VP18 väggplåtAreco VP18 väggprofil

• Vår mest ekonomiska lågprofil.

• Profilen är asymmetrisk och ger därför dig möjlighet att få antingen en bred eller en smal topp.

• Denna profil lämpar sig för både små och stora ytor.

• Profilen kan produceras i längder upp till 12 m.


Plåttjocklek 0,40 - 0,65 mm
Vikt ca 4,5 - 7,0 kg/m2
Längd 400 - 11 500 mm
Täckningsbredd 1 070 mm
Antalet skruvar/m2 7 st 35 mm farmarskruvar
Tillval Perforering

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Connection Timeout Expired. The timeout period elapsed while attempting to consume the pre-login handshake acknowledgement. This could be because the pre-login handshake failed or the server was unable to respond back in time. The duration spent while attempting to connect to this server was - [Pre-Login] initialization=1; handshake=14802; ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.TryOpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
  at Umbraco.Core.Persistence.FaultHandling.RetryPolicy.<>c__DisplayClass1.<ExecuteAction>b__0()
  at Umbraco.Core.Persistence.FaultHandling.RetryPolicy.ExecuteAction[TResult](Func`1 func)
  at Umbraco.Core.Persistence.FaultHandling.RetryPolicy.ExecuteAction(Action action)
  at Umbraco.Core.Persistence.PetaPocoConnectionExtensions.OpenWithRetry(IDbConnection connection, RetryPolicy retryPolicy)
  at Umbraco.Core.Persistence.PetaPocoConnectionExtensions.OpenWithRetry(IDbConnection connection)
  at Umbraco.Core.Persistence.Database.OpenSharedConnection()
  at Umbraco.Core.Persistence.Database.<Query>d__1c`1.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Umbraco.Core.Persistence.Database.Fetch[T1,T2,TRet](Func`3 cb, Sql sql)
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.MacroRepository.PerformGet(Int32 id)
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.RepositoryBase`2.Get(TId id)
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.MacroRepository.<PerformGetByQuery>d__e.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator`1.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Umbraco.Core.Services.MacroService.GetByAlias(String alias)
  at umbraco.cms.businesslogic.macro.Macro.<>c__DisplayClass9.<GetByAlias>b__8()
  at Umbraco.Core.Cache.CacheProviderExtensions.<>c__DisplayClass1`1.<GetCacheItem>b__0()
  at System.Lazy`1.CreateValue()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Lazy`1.get_Value()
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, CacheDependency dependency)
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.Cache.CacheProviderExtensions.GetCacheItem[T](IRuntimeCacheProvider provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.CacheHelper.GetCacheItem[TT](String cacheKey, TimeSpan timeout, Func`1 getCacheItem)
  at umbraco.cms.businesslogic.macro.Macro.GetByAlias(String alias)
  at umbraco.macro..ctor(String alias)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in d:\clients\areco.se\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\clients\areco.se\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20
ClientConnectionId:65ef4d99-1d6d-4f54-a495-a2c8e206fbbe
Error Number:-2,State:0,Class:11

Tillgängliga kulörer

POLYESTER
 • Vit
  AR9010
  0,40|0,50|0,60
 • Svart
  AR9005
  0,40|0,50
 • Svart
  AR9005
  0,60|0,63
 • Ljusgrå
  AR7044
  0,50
 • Blyertsgrå
  AR7024
  0,50|0,60|0,63
 • Mörksilver
  AR9007
  0,50|0,60
 • Silver
  AR9006
  0,50|0,60
 • Gul
  AR1002
  0,50
 • Beige
  AR1015
  0,50
 • Mörkbrun
  AR8017
  0,50
 • Vinröd
  AR0418
  0,50|0,60
 • Korallröd
  AR3013
  0,50
 • Tegelröd
  AR8004
  0,50|0,60
 • Skogsgrön
  AR6003
  0,50
 • Mörkgrön
  AR6020
  0,50
 • Blå
  AR5001
  0,50
 • Duvgrå
  AR7038
  0,50
KARAT
 • Antikvit
  AR9002
  0,60
 • Svart
  AR9005
  0,50|0,60
 • Silver
  AR9006
  0,60
 • Antracitgrå
  AR7011
  0,60
GREENCOAT
 • Antikvit
  AR9002
  0,60
 • Svart
  AR9005
  0,60
 • Ljusgrå
  AR7044
  0,60
 • Mörksilver
  AR9007
  0,60
 • Silver
  AR9006
  0,60
 • Antracitgrå
  AR7011
  0,60
 • Mörkbrun
  AR8017
  0,60
 • Vinröd
  AR0418
  0,60
 • Tegelröd
  AR8004
  0,60
 • Skogsgrön
  AR6003
  0,60
 • Ärggrön
  AR6021
  0,60
 • Duvgrå
  AR7038
  0,60
 • Zinkgrå
  AR7040
  0,60
ALU-ZINK
 • Alu-zink
  AR0185
  0,50|0,60

Kontakt

Huvudkontor:
Vinkelgatan 13
211 24 Malmö

Scroll