Areco Monomax® SBS5500

Monomax® SBS5500 - Elastomermodifierad enlagstäckning för yttertak

En elastisk tätskiktsmatta uppbyggd av polymiserad bitumen, avsedd för enlagstäckning av yttertak. Monomax® SBS5500 används vid såväl nyproduktion som renovering.


Teknisk Data (EN13707:2004+A2:2009)
Egenskaper Enhet Värde
Nominell tjocklek mm 5,0
Nominell vikt g/m2 5 500
Bärare g/m2 180
Vattentäthet (24h prov) 1m vp Tät
Yta   Ö: Skiffer U:p/e folie
Draghållfasthet N/50mm Längs: 1200, Tvärs: 850
Täthet efter töjning i kyla % 10
PRODUKTBESKRIVNING

Monomax® SBS5500 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester och glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensionsstabilitet.

Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.

Monomax® SBS5500 är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

VÄGLEDNING VID PROJEKTERING

Monomax® SBS5500 appliceras genom kallklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga.

Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring.

Applicering görs genom sträng- och skarvsvetsning, alternativt enbart av överläggen. Vid detta utförande monteras överlägget först mekaniskt i underlaget. För mer information se “Takpärmen” på www.takgarantier.se.

VERKAN AV ELD

Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämnda underlag.
Testad och godkänd enl. testmetod ENV 1187:2002 (Broof T2). Testrapport nr. 039-CPR-2022.

LEVERANSDATA

Artikel nr: 7040
Format/m: 8x1
Vikt kg/m2: 5,5
Pallformat/mm: 1200x800
Antal m2/pall: 144

undefined I samarbete med If Skadeförsäkring utfärdas en 15 årig, (5+5+5 år) kompletterande entreprenadförsäkring som garanterar ersättning för ev. skada även i händelse om entreprenören försätts i konkurs

 

undefined Läs mer om projektering, montage och villkor på www.takgarantier.se

Taksäkerhet

Vi kan leverera ett komplett sortiment av taksäkerhetsprodukter från CW Lundberg och Weland Stål. Ring oss eller kör förbi så hjälper vi dig.

Utbildning

För oss på Areco Direct är det viktigt att ni som kunder är lyckosamma i ert arbete. Vi vill gärna bidra med information och kompletterande utbildningar för att ni ska nå era mål. Vi håller tillsammans med våra leverantörer information/utbildningar med jämna mellanrum. Kurs i ”Heta Arbeten” är något vi anordnar tillsammans med Brandskyddsföreningen. Kursen anpassas för tak- och tätskiktsarbeten. Har du något specifikt behov gällande utbildning så är du välkommen att höra av dig till din kontaktperson.

Kontakt

Huvudkontor:
Vinkelgatan 13
211 24 Malmö

Scroll