Pentur plåttakfärg


Pentur är namnet på vårt sortiment av färger för plåttakmålning. Produkterna är utvecklade under många års tid där labbstudier följdes av praktiska test innan produkterna lanserades.

Vi har en lång erfarenhet av våra plåtfärger och de ökade miljö- och hållbarhetskraven gör att produkterna ständigt utvecklas. Därför har vi ett nära samarbete och för en kontinuerlig dialog med tillverkarna.

Byggvarubedömningen Vår Pentur takfärg är bedömd och godkänd hos Byggvarubedömningen.
Det innebär att våra produkter blir granskade utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor.
Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se


Navigera bland vårt sortiment i listan här. Ladda ner vårt dokument om Pentur hos Byggvarubedömningen. 

Alkaliresistent lösningsmedelsburen täckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.

Pentur Solo kan användas som täckfärg på de flesta typer av fabrikslackerad plåt samt tidigare platsmålade ytor.

Den är även lämplig att måla på rostfritt, alu-zink, koppar, zink mm. Dock kan särskild förbehandling krävas.

Vid målning på tidigare målade ytor skall vidhäftningsprov utföras för att bedöma att tillräcklig vidhäftning finns på den gamla beläggningen.

Relaterad information

Pentur Tvätt är ett alkaliskt avfettningsmedel speciellt avsett för rengöring av plåt innan målning.

Relaterad information

Alkaliresistent vattenburen rostskyddsgrundfärg för målning av rostangripna ytor.

Innehåller zinkfosfat som aktivt rostskyddspigment samt penetrerande olja för bästa rostskyddsegenskaper.

Används som grundfärg på ytor angripna av rost. Måste övermålas med för ändamålet avsedd täckfärg.

Relaterad information

Linoljetäckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus. Främst avsedd för kulturhistoriska objekt.

Pentur Kultur användas som täckfärg på de flesta typer av fabrikslackerad plåt samt tidigare platsmålade ytor. Den är även lämplig att använda som täckfärg på rostfritt, alu-zink, koppar och zink som först grundmålats med Pentur grundfärg. Vid målning på tidigare målade ytor skall vidhäftningsprov utföras för att bedöma att tillräcklig vidhäftning finns på den gamla beläggningen.

Relaterad information

Alkaliresistent vattenburen grundfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.

Pentur Ekoprimer kan användas som grundfärg på de flesta typer av fabrikslackerad plåt samt tidigare platsmålade ytor. Den är även lämplig att måla på rostfritt, alu-zink, koppar, zink, mm.

Vid målning på tidigare målade ytor skall vidhäftningsprov utföras för att bedöma att tillräcklig vidhäftning finns på den gamla beläggningen.

Alkaliresistent vattenspädbar täckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.

Pentur Ekotäck kan användas som täckfärg på de flesta typer av fabrikslackerad plåt samt tidigare platsmålade ytor. Den är även lämplig att måla på rostfritt, alu-zink, koppar, zink mm. Dock kan särskild förbehandling krävas. Vid målning på tidigare målade ytor skall vidhäftningsprov utföras för att bedöma att tillräcklig vidhäftning finns på den gamla beläggningen.

Alkaliresistent lösningsmedelsburen rostskyddsgrundfärg för målning av rostangripna ytor.

Innehåller zinkfosfat som aktivt rostskyddspigment samt penetrerande olja för bästa rostskyddsegenskaper.

Används som grundfärg på ytor angripna av rost. Måste övermålas, med för ändamålet avsedd täckfärg.

Relaterad information

Alkaliresistent lösningsmedelsburen grundfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.

Pentur Primer användas som grundfärg på de flesta typer av fabrikslackerad plåt samt tidigare platsmålade ytor. Den är även lämplig att måla på rostfritt, alu-zink, koppar, zink, mm.

Vid målning på tidigare målade ytor skall vidhäftningsprov utföras för att bedöma att tillräcklig vidhäftning finns på den gamla beläggningen.

Relaterad information

Kontakt

Huvudkontor:
Vinkelgatan 13
211 24 Malmö

Scroll