Om oss

 

Areco-koncernen bygger nu upp en egen distribution i Sverige genom grossistverksamheten Areco Direct. Målsättningen är att täcka stora delar av Sverige inom de närmsta åren. Areco Direct har på ett par år gått från två till tio filialer och i dagsläget finns återförsäljare i södra och mellersta Sverige.

Areco Direct erbjuder ett brett och komplett produktsortiment inom affärsområdena Byggplåt, Ventilation och Handelsstål & Armering. Tillsammans med våra leverantörer, med extra fokus på de egentillverkade byggplåtsprodukterna från Areco Profiles, är vår målsättning att ständigt utveckla sortimentet så att det följer kundernas efterfrågan. Verksamheten riktar sig främst till plåtslagerier, ventilationsföretag, verkstad- och industri samt lantbruk.

Kvalitet

Areco erbjuder kvalitativa och starka produkter där råmaterialet kommer från certifierade och ledande stålverk. Vi tar fullt ansvar för materialet och lämnar generösa garantier.

Samtliga produkter följer marknadens krav och är CE-märkta. Det innebär att produkterna är tillverkade enligt EU:s byggproduktdirektiv utifrån krav på bland annat hälsa, säkerhet, funktion och miljö.

Miljö

Areco lägger stor vikt vid både miljö och säkerhet. Vi arbetar aktivt för att effektivisera företagets processer och för att minska belastningen på miljön. Att återvinna och sortera så långt det är möjligt och att försöka minimera uppkomsten av restprodukter och avfall, är en naturlig del av vår verksamhet.

Vi ställer miljökrav på leverantörer och försöker själva ständigt eftersträva minskad miljöpåverkan från våra transporter.  Lagring och distribution av Areco’s produkter sker alltid på ett säkert sätt. Att följa lagar och förordningar är en självklarhet och ett minimikrav på nivån för vårt miljöarbete.

Arbetsplats

En bra och säker arbetsmiljö är en grundförutsättning för att Areco ska vara ett efterfrågat och konkurrenskraftigt företag. Vi värnar om våra anställda. Deras trivsel och säkerhet är av högsta prioritet. Att inga medarbetare utsätts för kränkande eller diskriminerande behandling är en viktig del av vår företagskultur.

Arbetsmiljöfrågor ingår som en integrerad del av företaget och vi försöker ständigt förbättra våra arbetsrutiner och underlätta det dagliga arbetet med de hjälpmedel och metoder som finns tillgängliga. Vi har rutiner för besiktning, underhåll och tillsyn av våra produktionslinjer, transporter och utrustningar Årligen följer vi upp hur miljöarbetet fungerat för att kunna skapa en ännu bättre arbetsplats.

Kontakt

Huvudkontor:
Vinkelgatan 13
211 24 Malmö

Scroll